Actualització en fiscalitat de les operacions immobiliàries

La finalitat principal d’aquest programa es facilitar als assistents les eines, explicacions, i casos pràctics necessaris per, sense tenir una prèvia base d’estudi de caire jurídic, poder comprendre i assimilar les principals lleis i normes de la fiscalitat d’àmbit tributari reguladores de l’activitat immobiliària vigents al Principat d’Andorra.

Objectius

 • Actualitzar els coneixements teòrics de lleis i normativa tributària que afecta a la fiscalitat immobiliària.
 • Aconseguir una visió i aplicació pràctica de la legislació vinculadaa les diferents operacions econòmiques relacionades amb els immobles (tributació dels lloguers, de les vendes, operacions de reestructuració, situació dels immobles situats dins societats, …).

COL·LABORACIÓ TÈCNICA

Sr. Salvador Balcells. Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i advocat integrant de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona des de l’any 1987. Professor d’ESADE als màsters de Finances i de Directors Propietaris i de fiscalitat a la Universitat de Barcelona. Advocat a Cuatrecasas entre el 1987 i el 1994 i actualment soci director del Despatx Manubens Advocats.
Professor col·laborador de LIDERA.

PROGRAMA

1. Impost sobre les plusvàlues en les tramitacions patrimonials immobiliàries

 • Identificació de les operacions i transaccions que constitueixen el fet generador.
 • Determinació de les operacions susceptibles d’exempció.
 • Definició de la figura de l’obligat tributari.
 • Regles de valoració de la base de tributació.
 • Quantificació de la quota de tributació

2. Impost sobre les transmissions patrimonials

 • Identificació de les operacions i transaccions que constitueixen el fet generador.
 • Determinació de les operacions susceptibles d’exempció.
 • Definició de la figura de l’obligat tributari.
 • Regles de valoració de la base de tributació.
 • Quantificació de la quota de tributació.

3. Impost sobre societats

 • Naturalesa, àmbit d’aplicació i fet generador.
 • Obligats tributaris. Exempcions.
 • Determinació de la base de tributació. Règims especials.
 • Període impositiu.
 • Tipus de gravamen i quota de tributació.
 • Deduccions i quota de liquidació.
 • Pagaments a compte, gestió i liquidació.

4. Impost sobre la renda de les persones físiques: tractament fiscal de rendes relatives a béns immobles per a persones físiques

 • Identificació de les operacions i transaccions que constitueixen el fet generador.
 • Determinació de les operacions susceptibles d’exempció.
 • Definició de la figura de l’obligat tributari.
 • Diferenciació entre activitat econòmica, rendes del capital immobiliari i guanys i pèrdues de capital.
 • Regles de valoració de la base de tributació.
 • Quantificació de la quota de tributació.
 • Bonificacions, deduccions i quota de liquidació.

5. Impost sobre les rendes dels no residents fiscals

 • Obligats tributaris, responsables i representants.
 • Domicili fiscal i fet generador.
 • Tributació amb establiment permanent i sense: diferents tipus de rendes.
 • Exempcions.
 • Determinació de la base de tributació especial a les operacions immobiliàries.
 • Quota de tributació.
 • Normes de retenció.
 • Efectes de la signatura dels Convenis de doble imposició. Principals efectes i regulacions a les
  operacions immobiliàries.

6. Impost general indirecte

 • Identificació de les operacions i transaccions que constitueixen el fet generador.
 • Determinació de les operacions no subjectes i de les exemptes.
 • Lloc de realització de les operacions.
 • Meritació de l’impost.
 • Obligats tributaris.
 • Regles de valoració de la base de tributació; modificació de la base.
 • Quantificació de la quota de tributació: tipus de gravamen.
 • Dret a la deducció.
 • Règims especials.
 • Obligacions formals.

7. Casos pràctics

MESURES COVID-19

Complim les mesures dictades per el Ministeri de Salut i garantim:

– Distància de 4 metres entre el ponent i els alumnes
– Assegurem en tot moment una distància de separació d’1.5 metres
– L’ús de la mascareta és obligatori en tot moment
– Disposem de gel desinfectant a l’entrada de la sala de formació
– Desinfectants disponibles
– Disposem de cartells recordatoris amb les mesures a seguir
– L’espai està net i desinfectat
– Ventilem freqüentment la sala de formació (10 minuts cada hora)
– Assegurem la neteja i desinfecció del mobiliari, les superfícies de contacte, i els dispositius compartits (a cada ús)
– Assegurem la neteja i desinfecció dels banys
– Evitem aglomeracions en entrades i sortides (màxim 10 persones per seminari)
– Establim mecanismes per evitar encreuaments

INFORMACIÓ
Data
9 i 16 de Febrer 2021
Hora
De 15.00h a 19.30h
Inscripció
375 €

Si és interessant, comparteix-ho!

0Shares
0
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.