CAS PRÀCTIC: TRIBUTACIÓ DE LES RENDES OBTINGUDES PELS SOCIS-ADMINISTRADORS

L’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques va ser introduït al marc tributari del Principat d’Andorra a través de la Llei 5/2014, del 24 d’abril (Llei de l’IRPF). Amb aquest impost, romanen gravades totes aquelles rendes obtingudes per les persones físiques que rebin la consideració de residents fiscals en territori andorrà.

En aquest sentit, la Llei de l’IRPF distingeix les rendes obtingudes pels obligats tributaris en atenció a la seva naturalesa, establint les regles aplicables a l’hora de computar la renda neta. Aquest fet adquireix especial rellevància en determinats supòsits com els aplicables als administradors de societats. Això és així ja que, addicionalment a les implicacions a efectes de l’IRPF de les rendes percebudes pels administradors, cal atendre a les seves implicacions en altres impostos, tals com l’Impost sobre Societats i l’Impost General Indirecte.

Aquestes qüestions han estat objecte d’interpretació per part de les Autoritats Tributàries andorranes, mitjançant l’emissió de diverses consultes vinculants, fent públic el seu criteri en relació al tractament fiscal de les rendes percebudes per administradors de societats.

Aquest seminari ens oferirà una visió pràctica per poder resoldre dubtes i actualitzar el nostre coneixement sobre les rendes obtingudes pels socis-administradors, tenint en compte les diferents casuístiques relacionades amb cada tipus d’impost.

Objectius

 • Oferir una visió pràctica sobre el tractament fiscal a Andorra de les rendes obtingudes pels socis-administradors. Fent incís en:
  • L’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, i dels No Residents
  • L’Impost sobre Societats i l’Impost General Indirecte
 • Actualitzar els coneixements i profunditzar sobre el tractament fiscal a Andorra, atenent a la legislació vigent i als diferents pronunciaments de les Autoritats Tributàries Andorranes

COL·LABORACIÓ TÈCNICA

Sr. Oriol Valls. Director del Departament de Fiscalitat de Crowe Andorra. Llicenciat en ADE i llicenciat en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona.  Amb sòlida experiència amb més de 10 anys en el sector de la fiscalitat, dels quals 7 treballant en companyies internacionals de primer nivell com Deloitte i Rosaud Costas Duran com a gerent del Departament fiscal. Durant el curs de la seva carrera professional ha participat en nombrosos procediments de reestructuració, tant des d’una perspectiva internacional com nacional. Ha assessorat empreses de diferents sectors des del financer, assegurances, turístic i hostaleria, fins empreses del sector tecnològic i start-ups. D’altra banda, ha portat la gestió entre diversos tipus de clients i l’Administració Tributària Espanyola, gestionant diferents procediments tributaris d’inspecció tant en l’àmbit de la imposició indirecta com la directa. Professor col·laborador de LIDERA.

PROGRAMA

 • Presentació del cas pràctic (complex)
 • Estudi del cas
  • Aspectes claus per a la seva resolució que afecten a l’IRPF
   • Com impacte la remuneració percebuda per administradors de societats en l’Impost sobre la renda de les persones físiques?
    • Naturalesa de les rendes percebudes i subjecció a l’Impost
    • Determinació de la renda neta
    • Impacte de la doctrina administrativa i jurisprudencial
  • Aspectes claus per a la seva resolució que afecten a l’IRNR
   • Com impacte la remuneració percebuda per administradors de societats en l’Impost sobre la renda dels No Residents?
    • Naturalesa de les rendes percebudes i subjecció a l’Impost
    • Determinació de la renda neta
    • Obligació de retenció i declaració
  • Aspectes claus per a la seva resolució que afecten a l’IS
   • Com impacte la remuneració percebuda per administradors de societats en l’Impost sobre Societats?
    • Naturalesa de les rendes satisfetes i subjecció a l’Impost
    • Deduïbilitat dels rendiments satisfets
    • Desenvolupament doctrinal i jurisprudencial
  • Aspectes claus per a la seva resolució que afecten a l’IGI
   • Com impacte la remuneració percebuda per administradors de societats en l’Impost General Indirecte
    • Naturalesa de les rendes percebudes i subjecció a l’Impost
    • Consideració de l’administrador com empresari
    • Obligacions formals i de facturació
 • Resolució de dubtes i preguntes

MESURES COVID-19

Complim les mesures dictades per el Ministeri de Salut i garantim:

– Distància de 4 metres entre el ponent i els alumnes

– Assegurem en tot moment una distància de separació d’1.5 metres

– L’ús de la mascareta és obligatori en tot moment

– Disposem de gel desinfectant a l’entrada de la sala de formació

– Desinfectants disponibles

– Diposem de cartells recordatoris amb les mesures a seguir

– L’espai està net i desinfectat

– Ventilem freqüentment la sala de formació (10 minuts cada hora)

– Assegurem la neteja i desinfecció del mobiliari, les superfícies de contacte, i els dispositius compartits (a cada ús)

– Assegurem la neteja i desinfecció dels banys

– Evitem aglomeracions en entrades i sortides (màxim 10 persones per seminari)

– Establim mecanismes per evitar encreuaments

INFORMACIÓ
Data
13 de Novembre de 2020
Hora
De 9.30 a 13.30 hores
Inscripció
260 €

Si és interessant, comparteix-ho!

0Shares
0
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.