EXCEL FINANCER PER A LA GESTIÓ ECONÒMICA

La fulla de càlcul és una eina que ens ofereix moltes possibilitats en l’àmbit financer. Si sabem aprofitar-les podrem agilitzar i facilitar notablement les nostres activitats diàries, incrementant la nostra productivitat i efectivitat. Es tracta de conèixer i dominar les aplicacions financeres de la fulla de càlcul per tal de convertir-la en un eficaç col·laborador de la nostra activitat diària.
D’aquesta manera podrem millorar el tractament de la informació numèrica, simplificar els càlculs i optimitzar el seguiment dels resultats econòmics.

Objectius

 • Conèixer i utilitzar els instruments necessaris pel desenvolupament dels models financers, així com la utilització de formats condicionals i representacions gràfiques.
 • Utilitzar les aplicacions d’Excel per tractar massivament informació numèrica, com càlculs estadístics, resolució d’equacions o administracions d’escenaris per a la simulació.
 • Elaborar models financers, calcular costos efectius i optimitzar resultats.

COL·LABORACIÓ TÈCNICA

Sr. Borja Roibàs. Diplomat en Ciències Empresarials i MOS Microsoft Oficial Specialist. Consultor especialitzat en finances, quadre de comandament integral i ofimàtica avançada d’anàlisis. Experiència docent en empreses de diversos sectors com gran consum (Leche Pascual, Cocacola), Retail (Corte Inglés, Mediamark), Indústria (endesam, Isolux), Serveis bancaris (BBVA, Santander) i Farma (Pfizer, Zeltia). Professor col·laborador de LIDERA.

PROGRAMA

1. Estudi de les funcions en la gestió financera. Dedicat a l’estudi de funcions i eines d’anàlisi que permeten conèixer i utilitzar els instruments necessaris pel desenvolupament dels models financers, així com la utilització de formats condicionals i representacions gràfiques.

 • Funcions lògiques: SI, Y, O
 • Funcions de recerca: BUSCARV, BUSCARH, DESREF, INDICE, COINCIDIR, ELEGIR, INDIRECTO…
 • Disseny de formularis
 • Formats condicionals
 • Gràfics

2. Manipulació de les dades. Aplicacions d’Excel en el camp a l’hora de tractar massivament informació numèrica, com càlculs estadístics, resolució d’equacions o administracions d’escenaris per a la simulació.

 • Tractament de llistes: filtres, filtres avançats, esquemes
 • Utilització de taules: creació i consolidació
 • Funcions relacionades amb base de dades
 • Càlculs estadístics
 • Models de reporting automàtic
 • Taules dinàmiques: creació, organització, agrupació, gràfics…
 • Importació de dades: fitxers.txt, importació de web, query…

3. Models de finançament. Estudi de les funcions financeres per a la captació de fons aliens. Elaboració de models financers, càlcul de costos efectius i optimització de resultats.

 • Descompte d’efectes
 • Liquidació de comptes corrents
 • Liquidació de comptes de crèdit
 • Préstecs i Leasing: quota, quadre d’amortització, simulació i escenaris

4. Anàlisi de projectes d’inversió. Estudi de la formulació que l’ajudarà a simplificar i mecanitzar les decisions sobre valoració de projectes d’inversió. Mesures de rendibilitat, liquiditat, simulacions,….

 • Càlcul de rendibilitats: VAN, TIR, Pay-Back
 • Anàlisi de sensibilitat: BUSCAR OBJETIVO, SOLVER i ESCENARIS
 • Elaboració d’estats financers provisionals

5. Gestió de carteres. Anàlisi de la formació i gestió de carteres, tant de renda variable com fixa.

 • Models de liquidació de compra-venda de valors
 • Formació de carteres de renda variable
 • Renda fixa: preus, rendibilitat, durada

MESURES COVID-19

Complim les mesures dictades per el Ministeri de Salut i garantim:

– Distància de 4 metres entre el ponent i els alumnes
– Assegurem en tot moment una distància de separació d’1.5 metres
– L’ús de la mascareta és obligatori en tot moment
– Disposem de gel desinfectant a l’entrada de la sala de formació
– Desinfectants disponibles
– Disposem de cartells recordatoris amb les mesures a seguir
– L’espai està net i desinfectat
– Ventilem freqüentment la sala de formació (10 minuts cada hora)
– Assegurem la neteja i desinfecció del mobiliari, les superfícies de contacte, i els dispositius compartits (a cada ús)
– Assegurem la neteja i desinfecció dels banys
– Evitem aglomeracions en entrades i sortides (màxim 10 persones per seminari)
– Establim mecanismes per evitar encreuaments

INFORMACIÓ
Data
24 i 26 de Febrer de 2021
Hora
De 9h30 a 13h30
Inscripció
360 €

Si és interessant, comparteix-ho!

0Shares
0
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.