Fonaments de la Imposició Indirecta Andorrana: Impost General Indirecte i Imposte sobre les Transmissions Patrimonials Immobiliàries

L’Impost General Indirecte i la seva entrada en vigor amb la Llei 11/2012, grava els lliuraments de béns i les prestacions de serveis efectuats en territori andorrà per empresaris o professionals en el desenvolupament de la seva activitat econòmica així com les importacions. Mitjançant l’anomenada llei, s’ha creat un marc d’imposició indirecta modern i equiparable al dels països del nostre entorn.

Per altra banda, la normativa tributària del Principat també preveu la figura de l’Impost sobre les Transmissions Patrimonials Immobiliàries, impost indirecte que grava determinades transmissions patrimonials inter vivos.

En el present seminari introduirem els aspectes essencials dels impostos indirectes de forma clara, pràctica, senzilla i actualitzada. D’aquesta manera, crearem una base de coneixement en la que treballar en el nostre dia a dia tenint en compte la importància que han adquirit les qüestions tributaries a l’hora de prendre decisions econòmiques o financeres i la necessitat d’un correcte compliment de les obligacions de cada impost.

Objectius

 • Introduir els impostos indirectes: Impost General Indirecte i Impost sobre les Transmissions Patrimonials Immobiliàries.
 • Oferir un coneixement i una visió teoricopràctica actualitzada de l’Impost General Indirecte i de l’Impost sobre les Transmissions Patrimonials Immobiliàries.
 • Donar a conèixer un resum actualitzat de les principals interpretacions de l’Administració Tributària envers determinades qüestions plantejades pels contribuents

COL·LABORACIÓ TÈCNICA

Sr. Oriol Valls. Director del Departament de Fiscalitat de Crowe Andorra. Llicenciat en ADE i llicenciat en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona. Amb sòlida experiència amb més de 10 anys en el sector de la fiscalitat, dels quals 7 treballant en companyies internacionals de primer nivell com Deloitte i Rosaud Costas Duran com a gerent del Departament fiscal. Durant el curs de la seva carrera professional ha participat en nombrosos procediments de reestructuració, tant des d’una perspectiva internacional com nacional. Ha assessorat empreses de diferents sectors des del financer, assegurances, turístic i hostaleria, fins empreses del sector tecnològic i start-ups.
D’altra banda, ha portat la gestió entre diversos tipus de clients i l’Administració Tributària Espanyola, gestionant diferents procediments tributaris d’inspecció tant en l’àmbit de la imposició indirecta com la directa. Professor col·laborador de LIDERA.

PROGRAMA

Impost General Indirecte

1. Naturalesa i del fet generador de l’impost

2. Determinació de l’obligat tributari

 • Concepte d’empresari a efectes d’IGI

3. Supòsits de no subjecció i d’exempció

4. Rendes subjectes a l’Impost

 • Lliuraments de béns
 • Prestacions de serveis
 • Exportacions i importacions

5. Regles de localització dels lliuraments de béns i prestacions de serveis

6. Període impositiu i meritació

7. Determinació de la base de tributació

 • Regla general
 • Regles especials
 • Supòsits de modificació de la base

8. Trasllat de l’IGI

 • Requisits formals i temporals
 • Tipus de gravamen

9. Deducció de les quotes suportades

 • Quotes tributàries deduïbles
 • Limitacions i exclusions al dret a la deducció
 • Requisits formals i exercici del dret a la deducció

10. Devolucions

11. Gestió de l’Impost i Obligacions formals

 • Autoliquidació
 • Normativa relativa a les obligacions de facturació

12. Principals novetats introduïdes per les interpretacions de la doctrina administrativa

Impost sobre les Transmissions Patrimonials Immobiliàries (ITP)

1. Delimitació de la naturalesa i del fet generador

2. Determinació de l’obligat tributari

3. Determinació de supòsits d’exempció

4. Rendes subjectes a l’Impost

 • Regla principal
 • Regles particulars

5. Període impositiu i meritació

6. Determinació de la base de tributació

 • Regles de valoració

7. Determinació de la quota de tributació

 • Tipus de gravamen: estatal i comunal

8. Gestió de l’Impost i Obligacions Formals

 • Liquidació de l’Impost

MESURES COVID-19

Complim les mesures dictades per el Ministeri de Salut i garantim:

– Distància de 4 metres entre el ponent i els alumnes
– Assegurem en tot moment una distància de separació d’1.5 metres
– L’ús de la mascareta és obligatori en tot moment
– Disposem de gel desinfectant a l’entrada de la sala de formació
– Desinfectants disponibles
– Disposem de cartells recordatoris amb les mesures a seguir
– L’espai està net i desinfectat
– Ventilem freqüentment la sala de formació (10 minuts cada hora)
– Assegurem la neteja i desinfecció del mobiliari, les superfícies de contacte, i els dispositius compartits (a cada ús)
– Assegurem la neteja i desinfecció dels banys
– Evitem aglomeracions en entrades i sortides (màxim 10 persones per seminari)
– Establim mecanismes per evitar encreuaments

INFORMACIÓ
Data
8 i 9 de Febrer 2021
Horari
De 15.00h a 19.00h
Inscripció
360 €
=
Durada
8 hores

Si és interessant, comparteix-ho!

0Shares
0
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.