Impost de Societats: Fonaments, Règims Especials i Casos Pràctics

La Llei 95/2010, de 29 de setembre de l’Impost sobre Societats va entrar en vigor l’1 de gener de 2012 al Principat d’Andorra, no obstant, des de la seva entrada en vigor, l’Ordenament Tributari Andorrà es troba en constant evolució sent objecte d’un procés de modernització amb l’objectiu de que el Principat d’Andorra compti amb un sistema tributari homologable amb els propis dels països del nostre entorn.

El present programa formatiu ofereix un estudi de l’Impost de Societats al Principat d’Andorra amb un enfoc eminentment pràctic, basat en l’estudi de casos pràctics reals, oferint el coneixement necessari sobre la normativa de l’Impost i la seva aplicació en el dia a dia de l’empresa.

Així mateix, els assistents coneixeran els principals règims fiscals que es preveuen a la normativa reguladora de l’Impost per, d’aquesta manera, poder analitzar l’impacte de la seva potencial aplicació.

Paral·lelament, el programa donarà a conèixer un resum actualitzat de les principals interpretacions de l’Administració Tributària envers determinades qüestions plantejades pels contribuents i que poden resultar d’especial interès als assistents en relació a l’Impost sobre Societats.

Un cop finalitzat el seminari, els assistents assoliran un coneixement específic en quant a l’estructura i liquidació de l’Impost, des d’una perspectiva actualitzada i tenint sempre en compte l’aplicació directa a la seva realitat professional.

Objectius

 • Assolir el coneixement necessari per a liquidar i gestionar l’Impost de Societats, amb un enfoc eminentment pràctic i orientat a donar resposta a les necessitats del dia a dia dels assistents
 • Conèixer les diferències entre normativa fiscal i normativa comptable
 • Capacitar als assistents per prendre les decisions fiscals-financeres més adequades pel seu entorn professional.
 • Oferir un resum actualitzat de les modificacions més recents en relació a l’Impost de Societats
 • Estudiar casos pràctics reals per obtenir una visió realista i actualitzada de les diferents casuístiques relacionades amb l’Impost

COL·LABORACIÓ TÈCNICA

Oriol Valls. Doble llicenciatura en Dret i Direcció i Administració d’Empres per la Universitat Autònoma de Barcelona. Amb més de 10 anys d’experiència en l’àmbit de la fiscalitat en diferents empreses líders en el sector, actualment ocupa el càrrec de soci Director del Departament de Fiscalitat de Crowe Andorra, on acumula més de cinc anys d’experiència. Especialista en dret tributari i imposició, també acumula una àmplia experiència en l’àmbit formatiu.

ONLIVE LEARNING – CONNECTA’T A LA PRESENCIALITAT

Des de Lidera oferim en tots els nostres seminaris places presencials i places en format onLive Learning.

 • Gràcies a l’adaptació tecnològica de la nostra sala de formació, tots els assistents que es connectin onLive, tindran la possibilitat d’assistir mitjançant zoom a la formació sense perdre els beneficis de la presencialitat.
 • Quines són aquestes millores tecnològiques?
  • Càmera panoràmica rotativa, perquè no perdis cap detall
  • Micròfons i altaveus integrats, perquè ho escoltis tot amb la mateixa claredat que els assistents presencials
  • Televisió des de la qual se’t veurà, perquè puguis interactuar amb el formador i els companys sense cap dificultat.

1. Qüestions generals

 • Naturalesa i àmbit d’aplicació
 • Fet generador
 • Període impositiu i meritament
 • Identificació de l’obligat tributari i concepte de residència fiscal

2. Correccions al resultat comptable: determinació de la base de tributació

 • Imputació temporal d’ingressos i despeses
 • Diferències permanents
  • Despeses no deduïbles
   • Tractament dels donatius i liberalitats
   • Remuneració dels administradors: tractament i obligacions formals
  • Regles de valoració en les transmissions patrimonials i operacions societàries
  • Regles de valoració en les operacions vinculades
  • Diferències temporals
   • Amortitzacions
    • Regles generals
    • Regles especials
   • Provisions i pèrdues per deterioració del valor d’elements patrimonials

3. Compensació de bases de tributació negatives

4. Determinació de la quota de tributació i de liquidació

 • Tipus de gravamen
 • Deduccions per noves inversions i per creació de llocs de treball
 • Mecanismes per evitar la doble imposició interna i internacional

5. Pagament a compte i obligacions formals de l’Impost

6. Principals règims fiscals especials

 • Règim especial d’explotació de determinats actius intangibles
 • Règim especial de consolidació tributària
 • Règim especial de societats de tinença de participacions en societats
 • Règim de Reorganització Empresarial

7. Exercicis pràctics

 • Aplicació dels conceptes plantejats en casos pràctics reals, aplicables al dia a dia empresarial
INFORMACIÓ
Data
17 i 24 de Maig, 7 i 13 Juny
Horari
De 15h00 a 19h00
Inscripció
525 €
=
Durada
16 hores

Si és interessant, comparteix-ho!

Shares
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.