LA NOVA LLEI DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Publicada la Proposta de Llei al butlletí del Consell General en data del 19 de Maig 2021

En els últims anys, la Unió Europea ha volgut instaurar un marc jurídic que permeti que els procediments de Contractació Pública s’encaminin cap a la simplificació i la flexibilitat d’aquests. La CP té com a objectius:

 • Ser un instrument estratègic de polítiques públiques
 • Establir noves regles de govern
 • Recolzar explícitament la participació de les Pimes
 • Prevenir els conflictes d’interessos , favoritismes i corrupció, mitjançant determinades mesures

Cal comentar en primer lloc l’àmbit de l’adjudicació de concessions, que garantirà a tots els operadors econòmics de la UE un accés efectiu i no discriminatori al mercat i que permetrà una seguretat jurídica per millorar la inversió pública en infraestructures i serveis estratègics per a la ciutadania.

Així mateix, la UE també ha regulat l’adjudicació de contractes públics per garantir la lliure circulació de mercaderies, la llibertat d’establiment i la lliure prestació de serveis, per garantir els principis de no discriminació, proporcionalitat i transparència.

En data del 19 de Maig de 2021, es publica al butlletí del Consell General d’Andorra la proposta de la nova llei de contractació pública andorrana, que recull els principis generals aplicables a la contractació pública a la Unió Europea vinculats al mercat interior, relatius a la lliure circulació  de mercaderies, el dret d’establiment i la lliure prestació de serveis, així com la no discriminació i igualtat de tracte, la transparència, la proporcionalitat i el reconeixement mutu.

D’altra banda actualitza la regulació andorrana, incorporant consideracions ambientals i socials, com a elements a tenir en compte a l’hora de preparar i adjudicar contractes, d’obres, serveis i subministraments.

La nova llei de contractació pública facilita l’accés als contractes públics a les microempreses, petites i mitjanes empreses tenint en compte les característiques del teixit empresarial andorrà i en la línia del que estableixen les normes més recents de la Unió Europea.

Aquest programa va dirigit a tots aquells professionals de les àrees de contractació de les diferents administracions públiques que desitgin adquirir un coneixement pràctic dels canvis produïts en la normativa de contractació pública andorrana.

Objectius

 • Proporcionar una formació específica en matèria de Contractació Pública, per aconseguir millors especialistes en la nova normativa.
 • Conèixer en profunditat les diferents fases del expedient de contractació, de les fases de preparació i adjudicació dels contractes públics, així com de la fase d’execució.
 • Avaluar la introducció de la contractació electrònica com a eina de modernització, que ha de permetre millorar l’eficàcia i rapidesa del procediment i apostar per la sostenibilitat.
 • Estudiar les diferents tipologies de contractació per conèixer quines són les millors en cada cas.

COL·LABORACIÓ TÈCNICA

Sra. Maria Begoña Ballvé. Interventora de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i dels seus organismes autònoms. Compliance officer de l’Ajuntament. Lletrada en cap de l’Assessoria Jurídica. Llicenciada en Dret i Diplomada en Gestió i Administració Pública. Màster de Prevenció de la corrupció a les AAPP. 25 anys com a funcionària pública. Professora col.laboradora de Lidera.

Sra. Elena Redondo. Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona. Llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona. Estudis de Doctorat en gestió i valoració urbana del CPSV de la UPC. Programa de lideratge per a la gestió pública de l’IESE-Universitat de Navarra. És sòcia a Cases & Lacambra i la seva pràctica professional es centra en l’àmbit del Dret públic, Immobiliari, Construcció i Medi Ambient. Professora col.laboradora de Lidera.

ONLIVE LEARNING – CONNECTA’T A LA PRESENCIALITAT

Degut a l’actual situació per la COVID-19 i les mesures recomanades pel Ministeri de Salut, des de Lidera oferim en tots els nostres seminaris 10 places presencials i la 10 en format onLive Learning.

 • Gràcies a l’adaptació tecnològica de la nostra sala de formació, tots els assistents que es connectin onLive, tindran la possibilitat d’assistir mitjançant zoom a la formació sense perdre els beneficis de la presencialitat.
 • Quines són aquestes millores tecnològiques?
  • Càmera panoràmica rotativa, perquè no perdis cap detall
  • Micròfons i altaveus integrats, perquè ho escoltis tot amb la mateixa claredat que els assistents presencials
  • Televisió des de la qual se’t veurà, perquè puguis interactuar amb el formador i els companys sense cap dificultat.

PROGRAMA

1. El règim dels contractes públics a la Unió Europea

 • Legislació aplicable
 • Règim General
 • Contractes sotmesos a les directives
 • Aspectes innovadors de la contractació pública

2. Principis i fonaments de la contractació pública

 • Principis aplicables a la contractació pública
 • Publicitat i transparència
 • Integritat en la contractació pública
 • La contractació electrònica

3. Característiques de la contractació pública

 • Contractes i els seus tipus
 • Procediments i els seus tipus
 • Licitacions sense publicitat
 • Licitacions amb publicitat
 • Altres eines per a la contractació pública: els acords marc

4. La preparació i l’adjudicació dels contractes públics

 • Presentació d’ofertes i selecció de licitadors
 • Avaluació d’ofertes
 • Adjudicació
 • Especial referència al contracte menor
 • La fiscalització de la contractació

5. L’execució i la resolució de controvèrsies en els contractes

 • Aspectes generals de l’execució
 • Les modificacions del contracte
 • La cessió del contracte
 • La subcontractació
 • Les causes de resolució

6. Òrgans competents i registres oficials

 • Òrgans de contractació i les seves prerrogatives
 • Junta de Contractació
 • Registre de licitadors

7. Principals diferències amb la Llei de Contractació Pública vigent

 • Classificació administrativa
 • Contractes exclosos
 • Contractistes estrangers
 • Documentació acreditativa del compliment dels requisits per part dels licitadors

MESURES COVID-19

Complim les mesures dictades per el Ministeri de Salut i garantim:

– Distància de 4 metres entre el ponent i els alumnes
– Assegurem en tot moment una distància de separació d’1.5 metres
– L’ús de la mascareta és obligatori en tot moment
– Disposem de gel desinfectant a l’entrada de la sala de formació
– Desinfectants disponibles
– Disposem de cartells recordatoris amb les mesures a seguir
– L’espai està net i desinfectat
– Ventilem freqüentment la sala de formació (10 minuts cada hora)
– Assegurem la neteja i desinfecció del mobiliari, les superfícies de contacte, i els dispositius compartits (a cada ús)
– Assegurem la neteja i desinfecció dels banys
– Evitem aglomeracions en entrades i sortides (màxim 10 persones per seminari)
– Establim mecanismes per evitar encreuaments

INFORMACIÓ
Data
29 i 30 de Juny
Horari
29 de Juny de 15h30 a 19h30 i 30 de Juny de 9h30 a 13h30
Inscripció
390 €
=
Durada
8 hores

Si és interessant, comparteix-ho!

0Shares
0
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.