Monogràfic: aspectes fonamentals de l’Impost Sobre Societats

Des de l’entrada en vigor de la Llei 95/2010 l’1 de gener de 2012 referent a l’Impost sobre Societats al Principat d’Andorra, ha patit nombroses modificacions de diferent tipologia.

A través d’aquesta Llei, queden subjectes a tributació les rendes obtingudes per les persones jurídiques així com altres entitats que es vegin afectades per les obligacions tributàries de l’Impost.

Atesa la seva importància en qüestions de caràcter tributari a l’hora de prendre decisions econòmiques o financeres, la rellevància d’un correcte compliment de les obligacions pràctiques que implica i les diverses modificacions que ha patit en els últims anys, és imprescindible que els professionals d’avui estiguin familiaritzats en l’actual marc tributari referent a l’Impost sobre Societats al Principat d’Andorra.

En aquest monogràfic presentarem els conceptes fonamentals relacionats amb l’Impost sobre Societats al Principat, de manera que puguem prendre les decisions més adequades en el nostre entorn professional des d’una vessant tributària.  Oferirem una actualització de les principals interpretacions de l’Administració Tributària que afecten a l’ISS, explicarem els canvis que s’han anat efectuant a la llei i resoldrem els dubtes que puguin sorgir com a conseqüència de tractar en el dia a dia amb qüestions relatives a l’Impost.

Objectius

 • Introduir els fonaments de la normativa de l’Impost sobre Societats de forma clara, pràctica i senzilla, d’acord amb la seva regulació vigent.
 • Dotar els assistents d’un coneixement essencial de l’Impost sobre Societats andorrà.
 • Donar a conèixer un resum actualitzat de les principals interpretacions de l’Administració Tributària envers determinades qüestions plantejades pels contribuents i que poden resultar d’especial interès als assistents en relació a l’Impost sobre Societats.

COL·LABORACIÓ TÈCNICA

Sr. Oriol Valls. Director del Departament de Fiscalitat de Crowe Andorra. Llicenciat en ADE i llicenciat en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona. Amb sòlida experiència amb més de 10 anys en el sector de la fiscalitat, dels quals 7 treballant en companyies internacionals de primer nivell com Deloitte i Rosaud Costas Duran com a gerent del Departament fiscal. Durant el curs de la seva carrera professional ha participat en nombrosos procediments de reestructuració, tant des d’una perspectiva internacional com nacional. Ha assessorat empreses de diferents sectors des del financer, assegurances, turístic i hostaleria, fins empreses del sector tecnològic i start-ups.
D’altra banda, ha portat la gestió entre diversos tipus de clients i l’Administració Tributària Espanyola, gestionant diferents procediments tributaris d’inspecció tant en l’àmbit de la imposició indirecta com la directa. Professor col·laborador de LIDERA.

PROGRAMA

1. Introducció a l’Impost: Naturalesa i àmbit d’aplicació

2. Delimitació del fet generador

3. Període impositiu i meritament

4. Identificació de l’obligat tributari i concepte de residència fiscal

5. Estructura de l’impost

6. Concepte i mètodes de determinació de la base de tributació

7. Familiarització amb les regles de determinació de la base de tributació:

 • Distinció entre diferències permanents i temporals
  • Diferències permanents
  • Diferències temporals

8. Compensació de bases de tributació negatives

9. Determinació de la quota de tributació i de liquidació

 • Tipus de gravamen
 • Deduccions per noves inversions i per creació de llocs de treball
 • Mecanismes per evitar la doble imposició interna i internacional

10. Pagament a compte

11. Obligacions formals de l’Impost

MESURES COVID-19

Complim les mesures dictades per el Ministeri de Salut i garantim:

– Distància de 4 metres entre el ponent i els alumnes
– Assegurem en tot moment una distància de separació d’1.5 metres
– L’ús de la mascareta és obligatori en tot moment
– Disposem de gel desinfectant a l’entrada de la sala de formació
– Desinfectants disponibles
– Disposem de cartells recordatoris amb les mesures a seguir
– L’espai està net i desinfectat
– Ventilem freqüentment la sala de formació (10 minuts cada hora)
– Assegurem la neteja i desinfecció del mobiliari, les superfícies de contacte, i els dispositius compartits (a cada ús)
– Assegurem la neteja i desinfecció dels banys
– Evitem aglomeracions en entrades i sortides (màxim 10 persones per seminari)
– Establim mecanismes per evitar encreuaments

INFORMACIÓ
Data
26 i 28 de Gener de 2021
Horari
De 9h30 a 13h30
Inscripció
360 €
=
Durada
8 hores

Si és interessant, comparteix-ho!

0Shares
0
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.