Reforma fiscal: actualització en fiscalitat de les operacions immobiliàries

La finalitat d’aquest programa és facilitar als assistents les eines, explicacions, i casos pràctics necessaris per poder comprendre i assimilar les principals lleis i normes de la fiscalitat d’àmbit tributari reguladores de l’activitat immobiliària vigents al Principat d’Andorra, en especial, després de l’aprovació de les recents reformes i canvis normatius dels tributs reguladors.

Entre els principals canvis destaquen la supressió de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, l’adaptació de la resta d’impostos per integrar els efectes de l’esmentada supressió, l’aprovació d’una reducció específica per l’activitat d’arrendament d’habitatges situats al Principat, la nova regulació per distingir objectivament l’activitat immobiliària de l’activitat econòmica, l’adaptació de les obligacions de retenció per als no residents en les transmissions d’immobles a l’impost de no residents, entre d’altres també de rellevància.

Aquest programa pretén actualitzar els coneixements en l’àmbit tributari de tots aquells professionals del sector que vulguin conèixer les principals novetats fiscals i com afecten la seva activitat.

Objectius

 • Dotar els assistents d’una visió teòrica i pràctica actualitzada dels principals impostos andorrans, en allò que afecta la fiscalitat immobiliària, tant des d’un punt de vista d’imposició directa com indirecta.
 • Facilitar l’aprenentatge amb les principals interpretacions de l’Administració Tributària envers determinades qüestions plantejades pels contribuents i que poden resultar d’especial interès als assistents.
 • Actualitzar coneixements amb els recents canvis normatius.
 • Conèixer, a més dels principals aspectes de la normativa impositiva andorrana, les implicacions fiscals derivades dels Convenis per eliminar la doble imposició internacional que Andorra té en vigor.

 

COL·LABORACIÓ TÈCNICA

Sr. Salvador Balcells. Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i advocat integrant de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona des de l’any 1987. Professor d’ESADE als màsters de Finances i de Directors Propietaris i de fiscalitat a la Universitat de Barcelona. Advocat a Cuatrecasas entre el 1987 i el 1994 i actualment soci director del Despatx Manubens Advocats. Professor col·laborador de LIDERA.

 

ONLIVE LEARNING – CONNECTA’T A LA PRESENCIALITAT

Des de Lidera oferim en tots els nostres seminaris places presencials i places en format onLive Learning.

 • Gràcies a l’adaptació tecnològica de la nostra sala de formació, tots els assistents que es connectin onLive, tindran la possibilitat d’assistir mitjançant zoom a la formació sense perdre els beneficis de la presencialitat.
 • Quines són aquestes millores tecnològiques?
  • Càmera panoràmica rotativa, perquè no perdis cap detall
  • Micròfons i altaveus integrats, perquè ho escoltis tot amb la mateixa claredat que els assistents presencials
  • Televisió des de la qual se’t veurà, perquè puguis interactuar amb el formador i els companys sense cap dificultat.

Per poder participar a la formació en format onLive el vostre ordinador ha de tindre un micròfon i una càmera. Tanmateix, la càmera s’ha de mantenir encesa durant tota la formació (exceptuant els descansos). Si la càmera està apagada durant la formació, Lidera es reserva el dret de finalitzar la seva participació a la formació.

Aconsellem comprovar que teniu Zoom instal·lat o podeu accedir via web i que la càmera i el micròfon funcionen abans de començar la formació.

PROGRAMA

1. Impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries

 • Repàs de les característiques principals de l’esmentat impost.
 • Noves normes d’integració a l’impost sobre societats de l’anterior règim de l’impost sobre les plusvàlues immobiliàries.
 • Noves normes d’integració a l’impost sobre la renda de les persones físiques i persones no-residents de l’anterior règim de l’impost sobre les plusvàlues immobiliàries.

2. Impost sobre societats

 • Repàs de les característiques principals de l’esmentat impost.
 • Canvis a l’amortització d’actius immobiliaris.
 • Canvis en el tractament de les inversions immobiliàries mitjançant comptes de participació.
 • Nous límits en les despeses deduïbles.
 • Nova regulació de la compensació de bases negatives i deduccions.
 • Reducció a la base de tributació provinent de contractes d’arrendament d’habitatges situats al Principat d’Andorra.
 • Efectes i aplicació del nou règim de transparència fiscal entre d’altres a determinats actius immobiliaris no afectes a l’activitat econòmica.
 • Ampliació del règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial a escissions sense unitat econòmica immobiliària.

3. IRPF: tractament fiscal de rendes relatives a béns immobles per a persones físiques

 • Repàs de les característiques principals de l’esmentat impost.
 • Nova regulació de la distinció entre activitat econòmica, rendes del capital immobiliari i guanys i pèrdues de capital
 • Característiques específiques de la determinació de la base de les rendes del capital immobiliari. Nova reducció a la base de tributació provinent de contractes d’arrendament d’habitatges situats al Principat d’Andorra.
 • Canvis en el tractament de les inversions mitjançant comptes de participació.
 • Efectes i aplicació del nou règim de transparència fiscal entre d’altres a determinats actius immobiliaris no afectes a l’activitat econòmica.
 • Noves exempcions de les rendes derivades de transmissions (també immobiliàries) lucratives mortis causa i inter vivos amb vincle de parentiu
 • Canvis a la regulació de les deduccions

4. Impost sobre les rendes dels no residents fiscals

 • Repàs de les característiques principals de l’esmentat impost.
 • Determinació de la base de tributació especial a les operacions immobiliàries.
 • Efectes de la signatura dels Convenis de doble imposició: principals regulacions de les operacions immobiliàries. Novetats en l’intercanvi d’informació i la resolució de conflictes mitjançant arranjament.
 • Nova obligació de retenció sobre les rendes derivades de les transmissions d’immobles sense establiment permanent.

5. Impost sobre les transmissions patrimonials

 • Identificació de les operacions i transaccions que constitueixen el fet generador.
 • Determinació de les operacions immobiliàries susceptibles d’exempció.
 • Definició de la figura de l’obligat tributari.
 • Regles de valoració de la base de tributació.
 • Quantificació de la quota de tributació. Requisits per a la no aplicació dels tipus estatal a l’adquirent d’immobles que es dediqui a l’arrendament.

6. Impost general indirecte

 • Repàs de les característiques principals de l’esmentat impost
 • Nou règim especial de devolució a la fi de cada període de liquidació: requisits i característiques.

7. Casos pràctics

INFORMACIÓ
Data
6 i 13 de febrer
Horari
De 15.00 a 19.30
Inscripció
390 €
=
Durada
9 hores

Si és interessant, comparteix-ho!

Shares
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.