Visió de la imposició indirecta Andorrana: impost sobre les transmissions patrimonials immobiliàries I impost general indirecte

L’evolució del sistema impositiu andorrà ha comportat la creació de figures impositives similars a les existents en països europeus del nostre entorn. L’entrada en vigor de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’Impost General Indirecte ha permès la creació d’un marc d’imposició indirecta modern i equiparable al dels països del nostre entorn.

La introducció de l’Impost General Indirecte implica l’assumpció dels principis generals de tributació sobre el consum aplicables a l’entorn geogràfic i econòmic més pròxim al Principat, en particular a la Unió Europea, i de fet arreu del món, on més de 130 països apliquen ja impostos sobre el valor afegit.

Per altra banda, la normativa tributària del Principat també preveu la figura de l’Impost sobre les Transmissions Patrimonials Immobiliàries, impost indirecte que grava determinades transmissions patrimonials inter vivos.

Atesa la importància que van adquirint les qüestions de caràcter tributari a l’hora de prendre decisions econòmiques o financeres, la importància d’un correcte compliment de les obligacions pràctiques de cada impost, així com les darreres actualitzacions, és imprescindible que els professionals d’avui en dia estiguin familiaritzats amb el desplegament de l’actual marc tributari del Principat d’Andorra.

Objectius

 • Estudiar en profunditat de l’Impost General Indirecte i l’Impost sobre les Transmissions Patrimonials Immobiliàries, equilibrant un coneixement detallat de la normativa de l’Impost així com de la seva aplicació pràctica.
 • Adquirir un coneixement profund sobre l’estructura i liquidació de de l’Impost General Indirecte i l’Impost sobre les Transmissions Patrimonials Immobiliàries, des d’una perspectiva actualitzada.
 • Actualitzar els coneixements i profunditzar en aspectes específics de l’Impost General Indirecte i l’Impost sobre les Transmissions Patrimonials Immobiliàries amb finalitats d’assessoria i gestió empresarial.
 • Donar a conèixer als assistents un resum actualitzat de les principals interpretacions de l’Administració Tributària envers determinades qüestions plantejades pels contribuents.

COL·LABORACIÓ TÈCNICA

Sr. Oriol Valls. Director del Departament de Fiscalitat de Crowe Andorra. Llicenciat en ADE i llicenciat en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona. Amb sòlida experiència amb més de 10 anys en el sector de la fiscalitat, dels quals 7 treballant en companyies internacionals de primer nivell com Deloitte i Rosaud Costas Duran com a gerent del Departament fiscal. Durant el curs de la seva carrera professional ha participat en nombrosos procediments de reestructuració, tant des d’una perspectiva internacional com nacional. Ha assessorat empreses de diferents sectors des del financer, assegurances, turístic i hostaleria, fins empreses del sector tecnològic i start-ups.
D’altra banda, ha portat la gestió entre diversos tipus de clients i l’Administració Tributària Espanyola, gestionant diferents procediments tributaris d’inspecció tant en l’àmbit de la imposició indirecta com la directa. Professor col·laborador de LIDERA.

ONLIVE LEARNING – CONNECTA’T A LA PRESENCIALITAT

Degut a l’actual situació per la COVID-19 i les mesures recomanades pel Ministeri de Salut, des de Lidera oferim en tots els nostres seminaris 10 places presencials i la 10 en format onLive Learning.

 • Gràcies a l’adaptació tecnològica de la nostra sala de formació, tots els assistents que es connectin onLive, tindran la possibilitat d’assistir mitjançant zoom a la formació sense perdre els beneficis de la presencialitat.
 • Quines són aquestes millores tecnològiques?
  • Càmera panoràmica rotativa, perquè no perdis cap detall
  • Micròfons i altaveus integrats, perquè ho escoltis tot amb la mateixa claredat que els assistents presencials
  • Televisió des de la qual se’t veurà, perquè puguis interactuar amb el formador i els companys sense cap dificultat.

LA TEVA EMPRESA ES TROBA EN SITUACIÓ D’ERTO?

Que això no pari el creixement del teu equip.

Des de Lidera som conscients de l’actual situació de moltes empreses, que degut a la COVID-19 es troben en situació d’ERTO o similar. Creiem que en un context com l’actual, formar-nos ens ajudarà a seguir creixent com a professionals, i és degut a aquest convenciment que des de Lidera volem oferir invitacions a aquelles empreses que, afectades per la COVID-19 i en situació d’ERTO, estiguin interessades en assistir als nostres programes presencials.

Si t’interessa assistir a aquest programa, no dubtis en contactar amb nosaltres.

PROGRAMA

Impost General Indirecte

1. Qüestions generals:

 • Delimitació de la naturalesa i del fet generador
 • Determinació de l’obligat tributari: concepte d’empresari a efectes d’IGI i responsables de l’Impost
 • Supòsits de no subjecció i d’exempció
 • Rendes subjectes a l’Impost: lliuraments de béns, prestacions de serveis i exportacions i importacions.

2. Regles de localització dels lliuraments de béns i prestacions de serveis

 • Lloc de realització dels lliuraments de béns
 • Lloc de realització de les prestacions de serveis: regla general i regles especials

3. Període impositiu i meritació

4. Determinació de la base de tributació

 • Regla general
 • Regles especials
 • Supòsits de modificació de la base

5. Trasllat de l’IGI

 • Requisits formals i temporals
 • Tipus de gravamen

6. Deducció de les quotes suportades

 • Quotes tributàries deduïbles
 • Limitacions i exclusions al dret a la deducció
 • Requisits formals i exercici del dret a la deducció

7. Devolucions

8. Gestió de l’Impost i Obligacions formals

 • Autoliquidació
 • Normativa relativa a les obligacions de facturació
 • Obligacions dels fedataris públics

9. Principals règims especials:

 • Règim especial simplificat
 • Règim especial de béns usats
 • Règim especial del sector financer

10. Principals novetats introduïdes per les interpretacions de la doctrina administrativa.

11. Especial atenció a les mesures excepcionals aprovades pel Govern d’Andorra en matèria de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques com a conseqüència de la pandèmia del covid-19.

 

Impost sobre les Transmissions Patrimonials Immobiliàries (ITP)

1. Delimitació de la naturalesa i del fet generador

2. Determinació de l’obligat tributari

3. Determinació de supòsits d’exempció

4. Rendes subjectes a l’Impost

 • Regla principal
 • Regles particulars

5. Període impositiu i meritació

6. Determinació de la base de tributació

 • Regles de valoració

7. Determinació de la quota de tributació

 • Tipus de gravamen: estatal i comunal

8. Gestió de l’Impost i Obligacions Formals

 • Liquidació de l’Impost
 • Comprovació de valors per part de l’Administració
 • Obligacions dels fedataris públics i obligacions registrals

MESURES COVID-19

Complim les mesures dictades per el Ministeri de Salut i garantim:

– Distància de 4 metres entre el ponent i els alumnes
– Assegurem en tot moment una distància de separació d’1.5 metres
– L’ús de la mascareta és obligatori en tot moment
– Disposem de gel desinfectant a l’entrada de la sala de formació
– Desinfectants disponibles
– Disposem de cartells recordatoris amb les mesures a seguir
– L’espai està net i desinfectat
– Ventilem freqüentment la sala de formació (10 minuts cada hora)
– Assegurem la neteja i desinfecció del mobiliari, les superfícies de contacte, i els dispositius compartits (a cada ús)
– Assegurem la neteja i desinfecció dels banys
– Evitem aglomeracions en entrades i sortides (màxim 10 persones per seminari)
– Establim mecanismes per evitar encreuaments

INFORMACIÓ
Data
23 i 24 de Març 2021
Horari
De 9h30 a 13h30
Inscripció
380 €
=
Durada
8 hores

Si és interessant, comparteix-ho!

0Shares
0
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.