Bonaventura Armengol 10, 6è 161, Andorra la Vella
376 803 680 info@lidera.ad
Changing the way

Dret immobiliari: actualització en matèria d’arrendaments urbans. Noves dates 2ª edició

El mercat de lloguer està cobrant major importància i dimensió en els nostres dies. Aquesta realitat obliga als diferents professionals implicats en aquest mercat, a tenir un necessari coneixement dels diferents règims jurídics que poden resultar aplicables als variats supòsits que es plantegen en la realitat diària. La finalitat d'aquest curs, és proporcionar les eines necessàries perquè el professional pugui enfrontar-se al mercat arrendatari amb coneixement actualitzats dels diferents règims jurídics aplicables, la qual cosa implica necessàriament un adequat ús de la normativa en matèria d'arrendaments urbans, normativa que ha estat objecte de diverses reformes. Analitzarem especialment el règim jurídic vigent i resultant de la reforma operada pel RDL 7/2019, d'1 de març, de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer, sense perjudici d'analitzar les reformes anteriors, sense deixar de banda els arrendaments turístics.

 Objectius

  • Actualitzar els coneixements de lleis i normativa jurídica que afecta als arrendaments de finques urbanes.
  • Aconseguir una visió i aplicació pràctica de la legislació d’arrendaments, allotjaments turístics, tenint en compte les noves solucions a problemes que es plantegen.

 Programa

  • Particularitats administratives i legals relatives als arrendaments: precedents i actuals: Llei d’arrendaments de finques urbanes, Llei general de l’allotjament turístic,...
  • Com realitzar la captació dels arrendaments.
  • La preparació.
  • Tipologia d’arrendaments i contractes; especial atenció a la normativa actual tan per habitatges habituals, local de negocis i HUTs.
  • Les funcions i responsabilitats del gestor, l’arrendatari, propietari, entre altres.
  • El post-arrendament: seguiment i  mediació en conflictes.
  • Resolució i desnonaments.

Col.laboració Tècnica

 Josep Antoni Herrero Nicolàs.

 Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat professor durant molts anys a l’Àrea de Dret civil del Departament de la Dret Privat a la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona, professor col·laborador del Màster en Dret Internacional dels Negocis i del Màster Universitari en Advocacia d’ESADE i de la UIC.  Advocat en exercici a Andorra i a Espanya, soci del 2007 al 2016 en el despatx professional  ROCA JUNYENT i reconeguts amb diferents premis internacionals com advocats en exercici. Professor col·laborador de LIDERA.

Los comentarios están cerrados.