Bonaventura Armengol 10, 6è 161, Andorra la Vella
376 803 680 info@lidera.ad
Changing the way

Excel Financer per la Gestió Econòmica (12a edició). 8 i 9 Novembre 2018. Finalitzat

La fulla de càlcul és una eina que ens ofereix moltes possibilitats en l’àmbit financer. Si sabem aprofitar-les  podrem agilitzar i facilitar notablement les nostres activitats diàries, incrementant la nostra productivitat i efectivitat.

Es tracta de conèixer i dominar les aplicacions financeres de la fulla de càlcul per tal de convertir-la en un eficaç col·laborador de la nostra activitat diària. D’aquesta manera podrem millorar el tractament de la informació numèrica, simplificar els càlculs i optimitzar el  seguiment dels resultats econòmics.

Objectius

  • Conèixer i utilitzar els instruments necessaris pel desenvolupament dels models financers, així com la utilització de formats condicionals i representacions gràfiques.
  • Utilitzar les aplicacions d’excel per tractar massivament informació numèrica, com càlculs estadístics, resolució d’equacions o administracions d’escenaris per a la simulació.
  • Elaborar models financers, calcular costos efectius i optimitzar resultats.

Programa

  • Estudi de les funcions en la gestió financera. Dedicat a l’estudi de funcions i eines d’anàlisi que permeten conèixer i utilitzar els instruments necessaris pel desenvolupament dels models financers, així com la utilització de formats condicionals i representacions gràfiques.

Funcions lògiques: SI, Y, O

Funcions de recerca: BUSCARV, BUSCARH, DESREF, INDICE, COINCIDIR, ELEGIR, INDIRECTO...

Disseny de formularis

Formats condicionals

Gràfics

  • Manipulació de les dades. Aplicacions d’excel en el camp a l’hora de tractar massivament informació numèrica, com càlculs estadístics, resolució d’equacions o administracions d’escenaris per a la simulació.

Tractament de llistes: Filtres, filtres avançats, esquemes

Utilització de taules: Creació i consolidació

Funcions relacionades amb base de dades

Càlculs estadístics

Models de reporting automàtic

Taules dinàmiques: Creació, organització, agrupació, gràfics...

Importació de dades: Fitxers.txt, importació de web, query...

 

  • Models de finançament. Estudi de les funcions financeres per a la captació de fons aliens. Elaboració de models financers, càlcul de costos efectius i optimització de resultats.

Descompte d'efectes

Liquidació de comptes corrents

Liquidació de comtpes de crèdit

Préstecs i Leasing: Quota, quadre d'amortització, simulació i escenaris

  • Anàlisi de projectes d’inversió. Estudi de la formulació que l’ajudarà a simplificar i mecanitzar les decisions sobre valoració de projectes d’inversió.

Mesures de rendibilitat, liquiditat, simulacions,....

Càlcul de rendibilitats: VAN, TIR, Pay-Back

Anàlisi de sensibilitat: BUSCAR OBJETIVO, SOLVER i ESCENARIS

                Elaboració d’estats financers provisionals

  • Gestió de carteres. Anàlisi de la formació i gestió de carteres, tant de renda variable com fixa.

Models de liquidació de compra-venda de valors

Formació de carteres de renda variable

Renda fixa: preus, rendibilitat, durada

 

Material

Caldrà portar ordinador portàtil amb Microsoft Office instal·lat (Recomanable versió 2013).

Ponent

Sr. Borja Roibas. Diplomat en Ciències Empresarials i MOS Microsoft Oficial Specialist. Consultor especialitzat en finances, quadre de comandament integral i ofimàtica avançada d’anàlisis. Experiència docent en empreses de diversos sectors com gran consum (Leche Pascual, Cocacola), Retail (Corte Inglés, Mediamark), Indústria (endesam, Isolux), Serveis bancaris (BBVA, Santander) i Farma (Pfizer, Zeltia). Professor col·laborador de LIDERA.

Descarregar el programa

Los comentarios están cerrados.