Bonaventura Armengol 10, 6è 161, Andorra la Vella
376 803 680 info@lidera.ad
Changing the way

Finances per als professionals de Vendes i Màrqueting. Del 30 de Setembre al 21 d’Octubre 2019

En el món empresarial actual, és de vital importància poder avaluar els efectes financers resultants de les decisions comercials i de màrqueting.

Les vendes són fonamentals per qualsevol l’empresa. Sense clients no hi ha vendes, sense vendes no hi ha ingressos i sense ingressos no pot haver-hi beneficis. Però ni tots els clients, ni totes les vendes, ni tots els ingressos aconsegueixen sempre que l’empresa sigui rentable.

Els equips de màrqueting i vendes han de conèixer l’impacte econòmic-financer de les operacions comercials, per tal d’analitzar si les accions que han dut a terme tenen un resultat satisfactori per a la companyia.

Aquest programa pretén ajudar a millorar la formació econòmica-financera aportant eines a aquells professionals que treballen o volen treballar dins l’àrea de les vendes i/o màrqueting, coneixent i dominant els conceptes que li permetran comprendre l’entorn econòmic-financer de l’empresa.

Objectius

 • Adquirir els coneixements financers bàsics per entendre els conceptes i termes tractats en reunions econòmiques.
 • Valorar l’impacte de les decisions comercials en els resultats financers de l’organització.
 • Com calcular la xifra de vendes necessària per assolir els objectiu previstos.
 • Interpretació del compte de Pèrdues i Guanys d’una empresa.
 • Conèixer l’impacte financer de les condicions de negociació.
 • Saber utilitzar la fulla de càlcul com a eina de de gestió comercial.

Programa

 1. L’àrea econòmica financera: Estratègia, objectius, pressupost i control de la gestió
  • Les vendes i els objectius econòmics-financers
  • La funció financera de l’empresa: les fonts de finançament
  • Solvència i liquidesa
  • Punt mort: càlcul de vendes o unitats necessàries per a obtenir un resultat positiu

 

 1. Els estats financers bàsics d’una empresa
  • El balanç de situació : Característiques i estructura en funció de la tipologia d’empresa- comercial- industrial -serveis
  • La compte de resultats comercial: Vendes-Costos fixes-costos variables-resultat
  • Concepte i tipus de marge (marge brut, bait, ebitda)
  • L’estat de tresoreria – Cash flow

 

 1. Impacte de les decisions comercials i de màrqueting en la rendibilitat de l’empresa
  • Decisions sobre preus: simulacions de variacions en preus i impacte a la compte de resultats
  • Sensibilitat de les vendes al preu
  • El cost de les polítiques de descomptes comercials
  • Criteris de facturació, descomptes per tipus de pagament, dies fixes de cobrament.
  • Cost financer dels aplaçaments

 

 1. La fulla d’excel com a eina de seguiment i control comercial
  • Controla i fes el seguiment de l’evolució de les vendes, indicadors comercials i de la campanya de màrqueting amb excel
  • Com segmentar les bases de dades (parròquies, delegacions, productes...)

Col.laboració Tècnica

Sr. Marc Royo. Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de Barcelona i Màster en Direcció Econòmico-Financera pel CEF. Ha estat director del departament de fiscalitat d’una consultora internacional del Principat. Actualment és adjunt a direcció d’una multinacional del sector  logístic.  Professor col·laborador de LIDERA.

Los comentarios están cerrados.