Bonaventura Armengol 10, 6è 161, Andorra la Vella
376 803 680 info@lidera.ad
Changing the way

Novetats Doctrinals en l’àmbit tributari. Del 19 de febrer al 18 de març 2020

En els darrers anys, el sistema tributari andorrà ha estat objecte d’un profund procés d’actualització legislativa, que l’ha permès situar-se en una posició homologable a la dels països del nostre entorn. Ara bé, malgrat l’intens esforç legislatiu a l’hora de regular els diferents impostos aplicables al Principat, el funcionament diari de les empreses i professionals del País, així com de la resta d’obligats tributaris dels diferents impostos en vigor, posa de manifest que existeixen qüestions que han de ser clarificades o desenvolupades per tal de donar un correcte compliment a allò previst en la normativa tributària.

Per tal de dur a terme aquesta tasca interpretativa d’aquelles qüestions tributàries que generen o podrien generar dubtes, l’Administració Tributària possibilita que els obligats tributaris plantegin consultes tributàries respecte de qüestions puntuals relaciones amb els diferents impostos en vigor al Principat. A través de la resposta a les consultes tributàries plantejades, l’Administració Tributària es posiciona adoptant de forma pública un criteri que, si bé només el vincula respecte del supòsit particular plantejat, sí que permet entendre la seva interpretació.

Addicionalment, de forma recorrent i autònoma, el Ministeri encarregat de les Finances publica Comunicats Tècnics referents a  qüestions que la pròpia Administració Tributària considera que han de ser objecte de desenvolupament o aclariment.

Objectiu

  • Conèixer les darreres interpretacions administratives de la normativa tributària del Principat, procedint a l'anàlisi dels darrers criteris interpretatius manifestats a través de Consultes Vinculants, així com de Comunicats Tècnics rellevants per als obligats tributaris.

Programa

              1.Consultes Vinculants

  • Regulació de les consultes tributàries.
  • Anàlisi dels supòsits dels fets plantejats pels obligats tributaris en les Consultes Vinculants objecte d’estudi.
  • Anàlisi i aproximació als darrers pronunciaments de l’Administració Tributària en relació als diferents impostos, directes i indirectes, en vigor al Principat.

             2.Comunicats tècnics

  • Anàlisi de la normativa objecte de desenvolupament interpretatiu per part de l’Administració Tributària.
  • Anàlisi i aproximació als darrers Comunicats Tècnics de l’Administració Tributària en relació als diferents impostos, directes i indirectes, en vigor al Principat.

              3. Altres qüestions d’interès

  • Aproximació a altres pronunciaments d’organismes administratius o judicials de potencial interès per als residents fiscals a Andorra.

Col.laboració Tècnica

Sr. Oriol Valls. Director del Departament de Fiscalitat de Crowe Andorra. Llicenciat en ADE i llicenciat en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona. Amb sòlida experiència amb més de 10 anys en el sector de la fiscalitat, dels quals 7 treballant en companyies internacionals de primer nivell com Deloitte i Rosaud Costas Duran com a gerent del Departament fiscal. Durant el curs de la seva carrera professional ha participat en nombrosos procediments de reestructuració, tant des d'una perspectiva internacional com nacional. Ha assessorat empreses de diferents sectors des del financer, assegurances, turístic i hostaleria, fins empreses del sector tecnològic i start-ups. D'altra banda, ha portat la gestió entre diversos tipus de clients i l'Administració Tributària Espanyola, gestionant diferents procediments tributaris d’inspecció tant en l'àmbit de la imposició indirecta com la directa. Professor col·laborador de LIDERA.

 

Descarregar el programa

Los comentarios están cerrados.