Bonaventura Armengol 10, 6è 161, Andorra la Vella
376 803 680 info@lidera.ad
Changing the way

Alineem negoci/persones

Alineem negoci/persones

El desenvolupament del negoci és el resultat de la interacció de varis components organitzacionals.  Per tant, si es desitja implementar una gestió per processos ha de considerar-se un enfoc sistèmic. Hem de tenir en compte que per crear una organització basa en processos es requereix que  els mateixos:

  • Estiguin dissenyats en funció de la missió, els valors i l’estratègia de negoci
  • Siguin eficients i confiables
  • Permetin aconseguir els resultats esperats amb els recursos disponibles
  • Siguin flexibles per a tenir capacitat d’adaptació
  • Siguin mesurables mitjançant indicadors que permetin millorar
  • Permetin la governabilitat: estructura, liderar, rols, responsabilitats, presa de decisions i el seguiment de la gestió.

Canvi estratègic: Desenvolupem programes per ajudar al canvi en les organitzacions per alinear-se amb els seus objectius estratègics

Cultura: Alinear accions, comportaments i sistemes organitzatius per a què la cultura s’alineï amb l’estratègia

Desenvolupament del lideratge: Assessorament i desenvolupament del lideratge a tots els nivells

Disseny organitzatiu: redisseny d’estructures organitzatives i sistemes de reporting

Efectivitat de la força de vendes: Conduir a la transformació de la força de vendes mitjançant estratègies innovadores en persones, processos i tecnologia.

Incrementar el desenvolupament humà i organitzacional mitjançant la optimització de processos

Gestió del canvi organitzacional: Desenvolupem i implementem una estratègia i pla de canvi que facilitin la transició de l’organització i les persones cap a un nou estat desitjat del negoci, considerant un enfoc sistèmic i una correcta alineació entre tots els elements organitzacional per a crear un ambient que permeti un canvi sostenible en el temps..

Los comentarios están cerrados.